Reglament

A la Triatló Infantil de Rubí serà d’aplicació el reglament de competicions de la Federació Espanyola de Triatló, així com l’aplicació de les normes especials al reglament de competició 2017 i el Reglament de Disciplina Esportiva. Tots es poden consultar clicant sobre l’enllaç corresponent i seran aplicats tenint en compte el caràcter infantil i no competitiu de la prova.