Reglament

A la Triatló Infantil de Rubí serà d’aplicació el reglament de competicions de la Federació Espanyola de Triatló. Es pot consultar clicant sobre l’enllaç corresponent i serà aplicat tenint en compte el caràcter infantil i no competitiu de la prova.